Isposnica u steni, tajna Fruške gore

Isposnica u steni

 

Ovo je jеdinа ispоsnicа u steni u Vојvоdini i predstavlja zаštićеni spоmеnik kulturе. Sаgrаdili su је mоnаsi iz Rаkоvаčkоg mаnаstirа u XVIII veku. Poznatija je kao, Isposnica Isaije Parivodskog

Odlučio sam da je posetim 

Krećemo sa Platana a početak staze je kod crkve u Starim Ledincima. Kola smo parkirali na parkingu preko puta crkve i tu krenuli asfaltnim putem uzbrdo. Pratili smo taj put sve do groblja, gde smo skrenuli levo. Nastavili smo da pratimo put kojim smo došli do staze koja ide kroz šumu.

 

pešačenje fruška gora

 

Pratili smo tu stazu i svaki put kada bi bilo skretanje išli bismo levo. Kao što vidite poveo sam mamu zbog auta. 😉

 

Isposnica Isaije Parivodskog

 

Iznenada

se pored glavne široke staze izdvaja jedna uzana stazica koja ide na gore, opet, uzbrdo u gustu šumu. Skrenuli smo tom stazicom i pratili je do kraja. Malo nas je ometao moj brat Fićko, ali useli smo.

 

Isposnica Isaije Parivodskog

 

Napokon na kraju staze ugledali smo rupu u steni. Kada smo prišli videli smo da je to isposnica koju smo tražili.

 

Isposnica Isaije Parivodskog

Isposnica Isaije Parivodskog

 

Pešačenje je trajalo oko 1,30h

sa pređenih 3,8km. Ako je ovo mogao da savlada moj mlađi brat Fićko, onaj mali sa štapom, za vas će ovo biti Pantelijin kašalj (naš mačak).

 

 

Ja sam malo tužan jer za par dana je 1.septembar. 😊

 

 

Pozovite nas
Tu smo