Ugasimo b(r)uku!

Jedna moja drugarica opčinjena mirom i tišinom na Platanu predložila mi je da ispred brvnara postavim tablu sa natpisom „Ugasili smo buku nemojte da je palite“. To mi se mnogo dopalo i odmah sam pristupio realizaciji.

Nedugo potom, napišem ja lokalnoj Turističkoj organizaciji pismo sa idejom da pokrenu novu turističku kampanju za Vrdnik. Da pored “vazdušna i termalna banja” uključe i neki slogan kao  “ugasili smo buku” ili nešto kao “mir”, “tišina” i slično.

Posle dvadesetak dana oni meni odgovaraju uz izvinjenje što kasne, da je ta oblast već regulisana Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. Ljudi meni se plače, a ne mogu da se zaustavim smejati!

Pozovite nas
Tu smo