Kućni red

UGASILI SMO BUKU, NEMOJTE DA JE PALITE

Sledeće odredbe i informacije odnose se na sve goste Platana :

Boravak u brvnari počinje od 14 sati prvog dana, a završava se do 12 sati poslednjeg dana boravka.

Prilikom dolaska, koristite prijemni parking, a potom Vas molim da automobil parkirate na zajednički parking.

Molim Vas da tokom boravka poštujete mir i tišinu uz pažnju prema drugim gostima od 00,00 do 00,00. Ako budete glasni, uznemirićete Vaše komšije.

Tokom boravka možete koristiti sve ponuđene uređaje i sportske rekvizite, unutar i van brvnara. Bićete upućeni o upotrebi svih predmeta, inventara i uređaja, čime se obvezujete da ćete njima rukovati pažljivo i primereno. Ukoliko dođe do oštećenja određenih predmeta ili uređaja, molim Vas da me o tome obavestite. Eventualna šteta neće biti naplaćena!

Temeljito uređenje i čišćenje brvnara vrši se pri svakoj smeni gostiju. Posteljina se menja prilikom svake smene gostiju te svakih sedam dana za vreme Vašeg boravka u brvnari, dok peškire i krpe menjamo po Vašem zahtevu.

Kao vlasnica Platana , zadržavam pravo, u posebnim okolnostima prilikom Vaše odsutnosti, ulaska u Vašu brvnaru ukoliko se primeti da je to neophodno kako bi se sprečila šteta ili opasnost predvidivih ili nepredvidivih razmera (u slučaju isticanja vode, požara, ukoliko prozorska krila na prozoru nailaskom vetra ili kiše budu izložena oštećenju i sl.). U slučaju takvog interventnog ulaska u brvnaru u vreme Vaše odsutnosti, obavestićemo Vas o vremenu i razlogu ulaska u brvnaru.

Na Platanu nije dopušten duži boravak, spavanje niti noćenje gostiju koji nisu prijavljeni i evidentirani kao gosti Platana .

U brvnare nije dozvoljeno unositi oružje, zabranjene narkotike, niti bilo koje druge opasne stvari.

Boravak kućnih ljubimaca u brvnarama nije dozvoljen.

Pušenje u brvnarama je dozvoljeno. Molim pušače da ne bacaju opuške po sobi, dvorištu ili van njega te da preduzmu sve sigurnosne mere u prevenciji požara i zbog svoje lične sigurnosti.

Dužni ste sami brinuti o svojim vlastitim stvarima i vrednostima, kao vlasnica Platana odričem se bilo kakve odgovornosti za eventualni nestanak Vaših stvari i vrednosti.

Ukoliko želite, možete pismeno ostaviti poruku o eventualnim reklamacijama i pohvalama. Na tome bih Vam bila posebno zahvalna!

Molim Vas pridržavajte se gore navedenih informacija, kako bi boravak sebi i ostalim gostima učinili udobnijim i opuštenijim.

Pozovite nas
Tu smo